Wersja 4.4.2

Aktualne zmiany:

  • Nowa funkcjonalność w module "Ofert" - Warianty ofert wraz z wydrukami
  • Nowa funkcjonalność "Zadania" - zlecanie i monitoring wykonania zleconych zadań
  • Nowa funkcjonalność w module "Faktury" - Szybka faktura
  • Nowa funkcjonalność - Załączniki. Możliwość dodawania, usuwania oraz pobierania załączników w modułach: Kontrahenci, Produkty, Oferty, Adminstracja